Reagovat na požadavky našich zákazníků, to jsou zásady definované týmem, který má na starosti výzkum a vývoj
Náš proces nepřetržitého zlepšování je zaručen navrhováním nových produktů, které jsou stále více uzpůsobovány očekáváním našich zákazníků.

Kromě našeho partnerství s výrobci jsou naše schopnosti inovace a naše výsledky z hlediska spokojenosti zákazníků oceňovány a uznávány v rámci trojí certifikace ISO 9001, ISO 14001 a kvalifikovaných pracovníků prostřednictvímlogo-utac-groupe

Naše hlavní linie výzkumu se opírají o užitnou hmotnost a udržitelný rozvoj:

  • Odraz ve spolupráci s našimi dodavateli v toku a obalování vstupních materiálů.
  • Společnost realizuje opatření směřující k zefektivnění těchto procesů, snižování spotřeby energie, při současném zhodnocování odpadů, jakož i řízení emisí skleníkových plynů.
  • Přístup k životnímu prostředí certifikovaný podle ISO 14001 zaručuje udržitelnost těchto opatření a odráží se ve snaze firmy pokračovat v pokroku v oblastech životního prostředí.
  • Celý náš sortiment spojuje funkčnost a bezpečnost, přičemž zajišťuje  spolehlivost a dlouhou životnost.
  • Společnost nabízí produkty, u nichž je poměr kvality a ceny optimalizovaný, přičemž maximálně zhodnocuje recyklovatelné a lehké materiály jako jsou hliník, polypropylen a dřevo.
  • Všechny používané prostředky nám každoročně umožňují nabízet našim zákazníkům široký výběr stále více inovativních a ekologicky šetrných výrobků.
Copyright 2018 Kolle