Müşterilerin taleplerine yanıt vermek, işte Ar-Ge’den sorumlu ekiplerin tanımladığı prensip budur.
Sürekli gelişme prensibimiz müşterilerimizin beklentilerine daima daha uygun yeni ürünler tasarlamamızı sağlıyor.

İmalatçılar ile olan ortaklıklarımıza ilaveten, yenilik yaratma kapasitemiz ve müşteri memnuniyeti konusunda elde ettiğimiz sonuçlar tarafından ISO 9001, ISO 14001 ve kalifiye operatör sertifikasyonu kapsamında değerlendirilmiş ve tanınmıştır. logo-utac-groupe

Büyük araştırma istikametlerimiz taşıma kapasitesi ve sürdürülebilir büyümeye dayalıdır.

  • Bileşen malzemelerinin akışı ve hazırlanması konusunda tedarikçilerimiz ile ortaklaşa düşünce çalışması yürütüyoruz.
  • Şirket, yöntemlerini rasyonalize etmeye, enerji tüketimini azaltmaya, aynı zamanda atıklarını değerlendirmeye ve böylece sera gazı emisyonlarını kontrol altında tutmaya dönük eylemler uygular.
  • ISO 14001 sertifikasyonlu çevreci bir girişim bu eylemlerin sürekliliğini garantiler ve şirketin çevre konusunda ilerleme kaydetme isteğini ortaya koyar.
  • Gamımızın tamamı işlevsellik ile güvenliği birleştirmiş ve aynı zamanda güvenilirlik ve uzun ömürlülüğü garanti altına almıştır.
  • Şirket alüminyum, polipropilen ve ahşap gibi değerlendirilebilir ve hafif malzemeleri azami ölçüde kullanarak optimum kalite/fiyat oranına sahip ürünler sunar.
  • Kurulu imkânların tamamı her yıl müşterilerimize daima daha yenilikçi ve çevreye daha saygılı geniş bir ürün yelpazesi sunmamıza olanak tanır.
Copyright 2018 Kolle