Att alltid tillmötesgå våra kunders krav – detta är den princip som våra FoU-avdelningar har fastslagit.
Vår oavbrutna rörelse framåt säkerställer att vi alltid utvecklar nya produkter som är ännu bättre anpassade till våra kunders förväntningar.

Utöver våra samarbeten med tillverkare har vår innovationsförmåga och våra resultat i fråga om kundnöjdhet utvärderats och erkänts inom ramen för tre olika certifieringar: ISO 9001, ISO 14001 och kvalificerade operatörer, utfört av logo-utac-groupe

Våra främsta utvecklingsområden är fokuserade på nyttolast och hållbar utveckling:

  • Eftertanke tillsammans med våra leverantörer rörande flödet och bearbetningen av råmaterial.
  • Vi vidtar hela tiden åtgärder för att rationalisera våra arbetsprocedurer och minska vår energiförbrukning, och vi återanvänder vårt avfall för att reducera utsläppen av växthusgaser.
  • En ISO 14001-certifierad miljöplan garanterar åtgärdernas varaktighet och formulerar företagets vilja att göra fortsatta framsteg på miljöområdet.
  • I hela vårt sortiment förenas funktionalitet med säkerhet, vilket garanterar produkternas pålitlighet och långa livslängd.
  • Vi erbjuder produkter med ett optimerat förhållande mellan kvalitet och pris, och gör maximalt bruk av återvinningsbara och lätta material som aluminium, polypropen och trä.
  • Vår kombination av resurser gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder ett stort urval av produkter som blir mer och mer nyskapande och hänsynstagande till miljön för varje år som går.
Copyright 2018 Kolle